A New York Wedding

Borgerlig vigsel i New York


GRATULERAR! 

Ni har beslutat att gifta er i fantastiska New York, som jag i min egen kärleksförklaring  kallar, "världens största småstad" för den närhet mellan människor man upplever dagligen. 


Är ni redan gifta, kanske sedan många år och vill visa er tacksamhet över hur ni fått dela livets dalar och toppar, genom att förnya era löften, är ni ocksa varmt välkomna.  

Det skulle vara både en heder och stor glädje att tillsammans med er förbereda en personlig och stämningsfull ceremoni som speglar er kärlek och de erfarenheter som fört er samman.

Att finna en livskamrat är en ynnest, och ni har valt att vandra på en gemensam stig, bredvid varandra i kärlek, redo att inspirera och stötta i glädje och motgång .

Ni har valt The Big Apple som kuliss till era löften!

Jag välkomnar par ur livets vackra palett- 

It's One Race, The Human Race.


Photo: Michael Skoglund


Congratulations!

You have chosen New York for your wedding- the city I call the "world's largest small town".
It would be my honour to prepare a personal wedding ceremony with you, reflecting your love and the story bringing you together. 
To find a life partner is such a blessing, and to choose The Big Apple as a back drop for the joining of hands, starting on your parallell paths is perfect.
I welcome all couples from life's beautiful spectrum. We're One Race, The Human race.


 "New York New York is a helluva town, the Bronx is up and the Battery's down"


PRAKTISK INFORMATION FÖR BORGERLIG VIGSEL I NEW YORK

Om något är oklart även efter att ni läst informationen nedan, kontakta mig.  


1/
Ni gifter er enligt amerikansk lag, New York State. Via avtal med, behöver ni enbart följande, 
Fylla i: https://www1.nyc.gov/cityclerkformsonline/
Tidigast 21 dagar innan giftemål

1/a Om någon av er har varit gift eller registrerad partner tidigare 
måste ni  dock kunna visa att det senaste äktenskapet eller partnerskapet är upplöst

VIKTIGT från City Clerks hemsida
  • If you were married before, you must list all prior marriages. You must include your previous spouse's full name; 
  • the date the divorce decree was granted; and the city, state, and country where the divorce was issued.
  • You may be asked to produce the final divorce decree.
  • If your spouse is deceased, you must provide such spouse's full name and date of death.

1/b Om du inte ar svensk medborgare, kolla med din ambassad innan vigseln om du behöver en s.k.apostille. 
 
2/ 
Viktigt att ha med till CITY CLERK:
Utskriven form av ansökan med "confirmation number"
Pass 
OBS! Ändring i passlagen från 15 april 2016. 
Marriage License kostar för närvarande $35 och betalas med kreditkort.
Plus bevis enligt ovan om 
3/
Vigsel - tidigast 24 timmar efter erhållen "marriage license" .
Endast ett vittne krävs enligt New Yorks lag, detta kan t.ex vara er fotograf.

 4/ 
A/ Gå tillbaka till City Clerk Office och få ett sk Marriage Certificate. senast 5 arbetsdagar efter vigseln.
Ni skall inte betala något mera och det vi bevittnat vid vigseln är allt Skatteverket behöver.   
"Efter vigseln i utlandet ska ni visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum" [skatteverkets hemsida.]
B/ Om ni inte har möjlighet att själva gå till City Clerk, dagen efter vigseln, kan jag posta det i kuvertet ni får, 
men det kan ta upp till 8 veckor innan ni får det på posten och kan lämna in till Skatteverket.
C/För att registrera vigseln i folkbokföringen ska ni skicka in en vidimerad kopia av vigselintyget, alltså inte originalet. 
Tillsammans med denna handling ska ni skriva ett följebrev och förklara erat ärende, glöm inte namn, personnummer samt kontaktuppgifter till er. 
Skicka sedan handlingarna till: 
Skatteverket
Folkbokföringen
106 61 STOCKHOLM

THE CITY CLERK. 
141 Worth Street 
För öppettider och färdbeskrivning,
Tänk på att kontoret är stängt på s.k. "Legal Holidays". 
En lista på vilka dessa är samt mer information finns på hemsidan ovan.
OBS!
Marriage Licence gäller i 60 dagar men är giltig först 24 timmar efter det utfärdats, 
så se till att gå senast morgonen innan er vigsel är bokad.
Efter vigseln kommer ni tillsammans med vigselförrättaren samt, minst, ett vittne, skriva på den "marriage license" ni fått  hos  City Clerk.  
Jag rekommenderar, som sagt  ovan, att ni med den bevittnade  licensen i hand åker tillbaka till City Clerk och få ert vigselbevis direkt 
och kan lämna till Skatteverket när ni kommer hem. Om jag skickar in det och de postar till er kan det ta veckor pga byråkrati
OBS! Ni skall  svara att ni skall ha "only marriage certificate", och inte betala något mera, om de frågar. 

Enligt Skatteverkets hemsida.:
"Om ni har blivit vigda inför en utländsk vigselförrättare ska ni vända er till Skatteverket för att få äktenskapet registrerat i folkbokföringen. 
Ni ska då ha med er ett vigselbevis."
Om ni skall byta namn sker det då.

PRACTICAL INFORMATION FOR YOUR NYC WEDDING
Marriage license is to be obtained from City Clerk , NYC
THE CITY CLERK. 
141 Worth Street 
New York NY

The license is valid from 24hrs after registration up to 60 days.
The license permit will be signed by wedding officiant (Eva) and at least one witness directly after the nuptials, and sent by wedding officiant, in the envelope provided, to City Clerk or as I recommend, you go back and get it in person which will be faster,
If you choose to send it in, your Marriage Certificate will be mailed to you from the Marriage License Bureau.